Kiropraktiikka

kiropraktiikka tampere

Kiropraktiikka

Kiropraktiikka on nivelten, selkärangan sekä lihaksiston toimintahäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Erityistä huomiota kiinnitetään hermoston, nikamien ja lihaksiston välisiin vaikutusmekanismeihin.

Hoidossa tavoitteena on ennaltaehkäisy ja toimintakykyvyn ylläpito, mutta kiropraktiikka auttaa myös akuuteissa ongelmissa, kuten iskias, selkäkipu, niskakipu, välilevyn pullistuma, säteilykipu ja fasettilukko.

Kiropraktinen manipulaatiohoito tapahtuu joko käsin, kiropraktisten instrumenttien tai hoitopöydän avulla. 

Kiropraktiikan avulla ylläpidetään selkärangan ja ääreisnivelten liikkuvuutta ja hyvinvointia, sekä hermoston hyvää toimintaa.

Suomessa kiropraktisesta hoidosta ei saa KELA:n korvausta, mutta osa sairauskassoista ja yksityisistä vakuutuksista korvaavat hoitoa. Selvitä asia oman sairauskassasi/vakuutusyhtiösi kanssa.

Kiropraktikko

Nykyään manuaalista hoitoa suorittavat useat, eritasoisia koulutuksia suorittaneet palveluntarjoajat. Kiropraktikon koulutus on kattavin manuaalisen hoidon asiantuntijakoulutus.

Kiropraktikon 5-vuotisen koulutuksen esikliininen vaihe kestää 2,5 vuotta ja se vastaa lääkärikoulutuksen vaatimuksia. Pääaineena ovat mm. anatomia, fysiologia, neurologia, patologia ja radiologia. Syventäviin opintoihin kuuluu mm. tuki- ja liikuntaelinten toiminnallisiin häiriöihin perehtyminen ja manuaaliset hoitotekniikat. Tutkintoon sisältyi myös kahden vuoden mittainen klinikkaharjoittelu.

Kiropraktikko voi hoitaa potilasta ilman lääkärin lähetettä.

Kiropraktikon vastaanotolla

Kiropraktinen tutkimus

Alkuhaastattelun jälkeen tutkiminen aloitetaan tapauskohtaisilla ortopedisilla ja neurologisilla testeillä. Niiden perusteella päätän voinko hoitaa vai tarvitseeko asiakas jotain muuta. Jos asiakkaalla on aiempia kuvia (MRI/röntgen) ja lausunnot, ne käydään läpi.

Seuraavaksi suoritetaan kiropraktinen selkärangan, SI-nivelten ja raajojen nivelten tutkimus, sekä lihasten hermotuksen testaus. Tässä tutkimuksessa paikannetaan ne varsinaiset toimintahäiriöt rangasta ja muualta, joita voin kiropraktisesti hoitaa. Näitä ovat tyypillisesti huonosti liikkuvat nivelet ja huonosti aktivoituvat lihakset. Usein nämä myös ovat ne kipeät kohdat, mutta eivät läheskään aina. Joskus kipeimmät kohdat löytyvät yliliikkuvien nivelten ympäriltä, joita hermosto yrittää tukea kiristämällä lihakset. Tällöin on entistä tärkeämpää löytää ja hoitaa toimintaketjussa huonoiten liikkuvat osat, vaikka ne eivät olisikaan kipeitä.

Kiropraktinen hoito

Hoito tähtää kehon toiminnan optimoimiseen. Pahiten jumiutuneisiin niveliin pyritään palauttamaan niiden normaali liike. Hoidon aikana kiropraktikko tunnustelee niveliä ja avaa erilaisilla otteilla ja liikkeillä niistä löytyviä liikerajoitteita. Hoito tapahtuu jollakin seuraavista tavoista:

Eniten suosimani hoitomuoto on nivelten manipulaatio, jota kiropraktiikassa perinteisesti kutsutaan ”kiropraktiseksi adjustoimiseksi”.

To adjust = säätää, asettaa, oikaista, justeerata.

Adjustoiminen tapahtuu yleensä käsin antamalla nopea impulssi niveleen, joka pyrkii palauttamaan nivelen normaalin liikkeen ja herättämään hermoston. Saattaa tuottaa ”naksahtavan” äänen, joka on vaaraton, eikä olennaisesti liity hoitotulokseen.

Adjustointi voidaan toteuttaa myös hoitopöydän liikkuvia osia hyväksi käyttäen tai muulla hoitoinstrumentilla. Hoitopöytää käytetään apuna, jotta käsittelyyn saataisiin lisää tarkkuutta eikä potilasta tarvitsisi rasittaa turhaan. Tyypillisesti jos esim. käsin toteutettu hoito on liian kivuliasta, asiakasta ei voida asettaa käsittelyn edellyttämään asentoon, käsin tehty adjustmentti jää liian pinnalliseksi, tai jos ”vääntäminen” tai ”naksautus” pelottaa asiakasta.

Nivelen adjustoimisen etu on sen hermostoa ”herättävä” vaikutus, joka voidaan nähdä esim parantuneena lihasaktivaationa, liikkeen kontrollin tarkkuutena tai tasapainoaistin tarkkuutena, tai muutoksena sykkeessä tai sykevälivaihtelussa (HRV). Vastaavasti lihaksen/nivelen hidas ja pitkä venytys lähinnä vähentää voimantuottoa ja lihasaktivaatiota, vaikka se joskus onkin tarvittava menetelmä. Adjustointi on oman kokemukseni mukaan usein tehokkain käsittelytekniikka.

Käytän apuna myös nivelten mobilisointia niissä tapauksissa, joissa manipulaatio ei syystä tai toisesta näytä tuottavan parasta tulosta.

Minkälaisia vaivoja näen eniten?

Rintarangan kiputilat, hartiat ja olkapäät

Rintarangan kiputilat ovat tuttuja niin fyysistä kuin istumatyötä tekevillekin. Usein rintaranka kangistuu etukumaraan asentoon, selkää tuntuu jäykältä ja on vaikea ojentaa suoraksi. Tuntuu usein paineena ja kipuna lapojen välissä. Joskus pitkittyessään alkaa tuntua jo rintakehän etupuolellakin. Tyypillistä esim. istumatyössä ja etukumarissa työasennoissa sekä töissä, joissa joudutaan nostelemaan paljon.

Rintarangan ja niskan ongelmat kulkevat usein käsi kädessä. Jäykkä, etukumara rintaranka pakottaa niskan huonoon asentoon ja kiristää lihakset. Etukumara ryhti johtaa usein myös olkapäiden ongelmiin. Kun hartiat kiertyvät eteenpäin on olkapää epäedullisessa asennossa ja sattuu varsinkin käsiä ylöspäin nostaessa. Usein käsiteltävää löytyy niskasta, rintarangasta ja hartioista/olkapäistä samalla kertaa.

Monessa urheilulajissa hyvä rintarangan liikkuvuus on etu, esim. golf, painonnosto ja heittolajit.

Kaikki istumatyö jäykistää rintarankaa.

Niskan ja alaselän kiputilat

Käsien hermotus kulkee niskan ja jalkojen hermotus alaselän kautta. Raajoihin säteilevä kipu, pistely ja tunnottomuus ovatkin usein nähtyjä vaivoja ja alkavat usein helpottaa kiropraktisessa käsittelyssä. Jos säteily on peräisin niskan tai alaselän välilevyvammasta, ovat usein hitaita muuttumaan. Jos säteilyyn ei liity välilevyvammaa, ne reagoivat hoitoon yleensä nopeammin. Säteily saattaa olla peräisin myös raajojen kireyksistä, kuten lonkan tai hartian seudun kireyksistä. Tästä syystä tarkistan yleensä koko toimintaketjun.

Si-nivelen kipu

Todella yleinen kipu on SI-nivelen kohdalla toispuoleisesti oleva kipu. Samassa yhteydessä usein löytyy lantion virheasento. Reagoi hoitoon yleensä hyvin. Mikäli ei, taustalta saattaa löytyä muu syy kuten instabiliteettia, lannerangan välilevyongelma tms. Joskus SI-nivelen alueen kipu saattaa olla myös säteilykipua ylempää selästä.

Raajojen ongelmat

Selkärangan lisäksi hoidan paljon raajojen toimintahäiriöitä ja ne tuntuvatkin vastaavan hoitoon usein hyvin. Raajojen toimintahäiriöiden tutkiminen ja hoitaminen kiropraktisesti onkin ollut erityinen mielenkiinnon kohteeni jo pitkään. Tämä johtuu kiinnostuksestani urheiluun ja siitä, että itse kärsin monenlaisista rasitusvammoista joihin oli vaikea saada apua.

Usein tuleekin käsiteltyä erityisesti lonkkia, nilkkoja, polvia, ranteita, olkapäitä ja kyynärniveliä.

Ennaltaehkäisy ja hoito

Olen vankkumaton ennaltaehkäisevän kehonhuollon kannattaja.

Koska suurin osa kehomme jumituksista tulee omasta elämäntavastamme, toistuvista liikemalleista tai liikkumattomuudesta, suosittelen kaikille vilpittömästi säännöllistä kiropraktista huoltokäyntiä. Itse nautin kiropraktisesta käsittelystä jossain muodossa viikoittain.

Turvallisuus

Kiropraktikon hoito on tutkitusti turvallista. Jos et usko minua etkä tutkimuksia, usko vakuutusyhtiöitä – toimiessani hierojana potilasvahinkovakuutukseni oli kalliimpi kuin kiropraktikon potilasvahinkovakuutus.

Lähteet:

Haldeman S, Carey P, Townsend M, Papadopoulos C. Arterial dissections following cervical manipulation: the chiropractic experience. CMAJ. 2001 Oct 2;165(7):905-6.

Cassidy JD, Boyle E, Côté P, He Y, Hogg-Johnson S, Silver FL, Bondy SJ. Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study. J Manipulative Physiol Ther. 2009 Feb;32(2 Suppl):S201-8.

Herzog W, Tang C, Leonard T. Internal Carotid Artery Strains During High-Speed, Low-Amplitude Spinal Manipulations of the Neck. J Manipulative Physiol Ther. 2015 Nov-Dec;38(9):664-671.

Piper SL, Howarth SJ, Triano J. Quantifying strain in the vertebral artery with simultaneous motion analysis of the head and neck: a preliminary investigation. Clin Biomech. 2014 Dec;29(10):1099–107.

Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G, Carroll LJ, Nordin M, Guzman J, et al. Treatment of neck pain: noninvasive interventions. Spine  2008 Feb 15;33(4 Suppl):S123-52

Church EW, Sieg EP, Zalatimo O, Hussain NS, Glantz M, Harbaugh RE. Systematic Review and Meta-analysis of Chiropractic Care and Cervical Artery Dissection: No Evidence for Causation. Cureus. 2016 Feb 16;8(2):e498.

Senstad O, Leboeuf-Yde C, Borchgrevink C. Frequency and characteristics of side effects of spinal manipulative therapy. Spine (Phila Pa 1976). 1997 Feb 15;22(4):435-40; discussion 440-1.

Hoidon jälkeinen käsittelyarkuus

Joillekin hoidosta seuraa ”käsittelyarkuutta” samaan tapaan kuin hieronnan jälkeen. Tyypillisesti se katoaa 0-48h kuluessa. Ilmenee voimakkaammin ensimmäisten hoitojen jälkeen ja vähemmän seuraavien hoitojen jälkeen. Kaikille kipuilua ei tule, vaan olo tuntuu heti vapautuneemmalta hoidon jälkeen.

Kuinka usein vaiva xxx tulisi hoitaa?

Mitä kauemmin vaiva on ollut, sitä useammin sitä tyypillisesti pitää hoitaa.

Välilevyvaivat ovat aina syntyneet pitkän ajan kuluessa väärästä kuormituksesta ja ovat usein hitaita muuttumaan. Kesärenkaiden vaihdossa krampannut selkä tai huolimattoman liikkeen myötä jämähtänyt niska yleensä reagoivat hoitoon nopeammin kuin vuosien aikana kerääntyneet vaivat.

Jos vaiva on tullut jostakin yksittäisestä onnettomuudesta, se yleensä paranee nopeammin (2-5krt), ellei ole päässyt kroonistumaan tai onnettomuus on ollut paha.

Jos vaivasi syntyy omista tavoistasi tai ympäristöstäsi kuten toistuvat työasennot, liikkeet, liikkumattomuus, stressaavat ihmiset tai tilanteet, sinun kannattaa pyrkiä hoidon ohella muuttamaan näitä kuormittavia tekijöitä eli stressoreita. Nämä stressorit oireilevat toistuvasti kehossasi samoihin paikkoihin ilmestyvinä kireyksinä ja kipuina.  Kiropraktikko ei voi poistaa elämästäsi näitä kuormittavia tekijöitä, mutta voi auttaa vähentämään niiden kuormaa kehossasi, ja auttaa vahvistamaan kehoa sietämään paremmin toistuvaa kuormitusta. Kiropraktikko niin sanotusti vaihtaa palaneen sulakkeen, jotta voisit taas aloittaa uuden päivän puhtaammalta pöydältä vähemmän kuormittuneella keholla ja mielellä. Se, kuinka usein sulake poltetaan loppuun ja vaihdetaan, on kiinni sinusta ja ympäristöstäsi.

Kiropraktiikkaa Tampereella, Hämeenlinnassa, Porissa & Raumalla | Koulutettu kiropraktikko Tuomas Kivistö